Tutorijali.Net forum

Full Version: JAVA objekt u HTML-u
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdrav svima! Imam pitanje vezano uz JAVU i HTML koje sam vec na mnogo mjesta postavio, ali nemam odgovora. Evo ga:

Npr, napravio sam neku aplikaciju u JAVI ciji je naziv projekta GUI! Ja sam napisao GUI.java (koji sadrzi main funkciju), a od file-ova se znaci meni generira GUI.class! I jos napravim GUI.jar (ako treba)!

Sada zelim napraviti HTML file koji ce to otvoriti, tj prikazati moju aplikaciju u webbrowseru (ako racualo ima JRE...). Snimim taj HTML u C:\java\index.html
PITANJE: Kako sada napisati tocno taj tag ili sto vec za umetanje u HTML?
<object classid="java:....
Pozdrav, dobrodošao na forum.

Nisam baš siguran jer nisam to radio, ali možda ti ovo može pomoći.
Hvala na dobrodoslici...

Da, to sam vec nasao i ja sam napisao ovo ali ne radi:
Code:
<OBJECT CLASSID="java:GUI.class" CODETYPE="application/java" WIDTH=400 HEIGHT=250 >
</OBJECT>
Ideja, zasto ne radi?
Evo sto ispise u java consoli mozille:
Code:
load: class java:GUI.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: java:GUI.class
    at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
ne bih rekao da je problem u paht-u jer je sve u istom direktoriju tako da ...
Reference URL's