Tutorijali.Net forum

Full Version: web-coderz banner vodi na krivu adresu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Primjetio sam da banner koji se nalazi na ovoj stranici vodi na http://webcoderz.com - stranicu koja ne postoji (više - manje). Stranica na koju bi, koliko sam shvatio, banner trebao voditi je http://web-coderz.com.
Hvala. Ispravljeno.
Reference URL's