Tutorijali.Net forum

Full Version: Uvjetni ispis iz baze i zbroj
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ako mi može ko pomoći kako mogu iz baze (.mdb) iščitati iznose iz stupca "x" pod uvjetom da čita samo one retke čiji stupac "y" sadrži vrijednost "1" te da mi to zbroji.
Zahvaljujem se.
Nisi naveo u kojem programskom jeziku to radis... ili ti zelis sql upit koji ce sve to uraditi?
asp ili asp.net?
ili je pak' neki drugi .net programski jezik (vb .net, c#)... mozda c++? Java? Python? He he izgleda nikad' necemo saznati
Pa ako je postao u ASP, vjerovatno se radi u ASP/ASP.net-u. I nije covjek bot ko mi da svako pola sata chekiramo forum imal sta novo Hammer
HEh... nisam ni primjetio gdje je postavljeno He he
Riječ je o asp-u (vb) mdb baza, ali rijesio sam.
U svakom slucaju hvala.
Reference URL's