Tutorijali.Net forum

Full Version: Banirani korisnici
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Korisnik: Maky
Datum: 10.03.2008
Trajanje bana: 2 tjedna
Razlog: Konstantno kršenje pravila foruma, dezinformiranje korisnika, dupli postovi... Potrošio pravo na dvije opomene.
Korisnik: ChupaChups
Datum: 26.03.2008
Trajanje bana: 2 tjedna
Razlog: Konstantno kršenje pravila foruma, otvaranje 4 topica u vezi jednog problema...
Korisnik: Mobiii
Datum: 17.05.2011
Trajanje bana: Zauvjek
Razlog: Nekorektno ponašanje, vrijeđanje.
Reference URL's