Tutorijali.Net forum

Full Version: Nadodavanje texta u txt file
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Heh... ja se tražim između programskih jezika... isprobavam malo ovo malo ono... Hammer

C++ mi se jako sviđa... volim te C like jezike... php ovo ono He he No, dosta o uvodu, slijedi pitanje:

Na jednoj stranici sam pročito da ako hoću nadodati neku rečenicu u .txt file da moram napraviti ovakav kod:

Code:
ofstream datoteka("datoteka.txt", ios::ate);
datoteka << "Ovo je neka recenica\n";
datoteka.close();

Piše kao da ios::ate nadodaje na kraj fajla, ali ovaj code meni replace-a sve što je bilo u file-u.

Molim pomoć.
Hvala.

EDIT: nakon dosta dugo traženja pronašo sam rješenje. Treba ići ovako:
Code:
    ofstream datoteka("baza.txt", ios::in | ios::ate);
Reference URL's