Tutorijali.Net forum

Full Version: TCP/IP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zanima me da li itko zna određene protokole koje koristi TCP/IP kod slanja e-maila...Pitanje je malo neobicno....
Hvala..ali naso sam i ja....pa evo ljudi mozda ista ko tvoja samo hrvatska:

TCP/IP Email

E-mail je jedna od najbitnijih stvari koje se koriste kod TCP/IP-a

Kada pišete e-mail, ne koristite TCP/IP.

Kada pišete e-mail, koristite e-mail program kao (OutlookExpress,Thunderbird....).

Vaš E-mail program koristi različite TCP/IP protokole:

• šalje vaše e-mailove koriteći STMP
• prima vaše e-mailove sa servera koristeći POP
• može se spojiti sa e-mail serverom koristeći IMAP

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
SMTP protokol koristi se za slanje e-mailova.SMTP brine o slanju e-mailova na neko drugo računalo.
Naravno vaši e-mailovi poslani su na email (SMTP server), i od tuda do drugog ili drugih servera i konačno do njegovog cilja.

SMTP može prenostiti samo tekst.Ne može prenositi binarne podatke kao slike, zvuk ili filmove.

SMTP koristi MIME protokol da bi omogučio slanje binarnih podataka preko TCP/IP mreže.MIME protokol binarne podatke preoblikuje u text

POP - Post Office Protocol
POP protokol koriste e-mail programi (kao Microsoft Outlook) da bi primili e-mailove sa e-mail servera.

Ako vaš e-mail program koristi POP, svi vaši e-mailovi biti će preuzeti na vaš e-mail program svaki puta kada se spoji sa email serverom.

IMAP - Internet Message Access Protocol
IMAP protokol koristi se kod e-mail programa isto kao i POP protokol.

Glavna razlika među njima je da IMAP protokol neće automatski preuzeti vaše e-mailove kada se vaš e-mail program spoji na email server.

IMAP protokol dopušta vam da vidite email poruke na serveru prije nego ih preuzmete sa servera.Sa IMAP-om možete odabrati dali želite obrisati poruke ili ih želite preuzeti sa servera.U ovom slučaju IMAP je odličan ako se želite spojiti na vaš email server sa drugih mjesta, a tek u svom uredu preuzeti poštu.
Reference URL's