Tutorijali.Net forum

Full Version: Brojac-Pomoc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Postao sam dosadan, ali nema veze imat ce te vise tema....Hammer[/b]
Sta nije uredu sa ovim kodom, naime treba napisati program koji ce da racuna proizvod parnih i neparnih brojeva do 100.
Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
unsigned long int i,pp,j,pn;
pp=1;
pn=1;
i=2;
j=1;
while(i<=100){
pp=pp*i;
pn=pn*j;
i=i+2;
j=j+2;
}
cout << "Proizvod parnih je: \t"<<pp<<"\nProizvod neparnih je:\t"<<pn<<endl<<endl;
system("pause");
return 0;
}
Na output mi daje nulu za rezultat parnih???
Moje pitanje: Zasto mi kao rezultat daje nulu????
Evo ti jednostavniji algoritam:
Code:
for(int i = 1; i <= 100; i++)
{
  if(i % 2 == 0) // paran broj ima ostatak 0 za dijeljenje sa 2
    pp*=i;
  else
    pn*=i;
}
Da ali ja to moram da uradim sa WHILE naredbom...
Glup post, hvala.
Reference URL's