Tutorijali.Net forum

Full Version: Problemi s matricama
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ukoliko imate problema sa matricama i objavljenim tutorijalom. Napišite ono što ne razumijete ili ono što nije dobro pa da ispravimo Namigivanje
da, ali bilo bi fino da prvo kazes sta su matrice He he...

mozda neko oce da radi nesto, a ne zna da se tu koriste matrice, a onda ne zna to ni uraditi preko matrica :)
Nisi razumio ovu temu, ona je kreirana u sklopu zadnjeg tutora koji se odnosi na matrice. Pa kome nije jasan tutor ili neki dio neka piše ovdje da ne luta Namigivanje
imam jedan problem......

Private Sub Command2_Click()
List2.Clear

Dim index As Integer
Dim indexS As Integer

indexS = CInt(txtSacuvani - 1)

ReDim sacuvani(indexS)

For indexS = LBound(sacuvani) To UBound(sacuvani)
sacuvani(indexS) = InputBox("Unesite broj kojeg zelite sacuvati ")
Next indexS

For index = LBound(brojevi) To UBound(brojevi)
For indexS = LBound(sacuvani) To UBound(sacuvani)
If brojevi(index) = sacuvani(indexS) Then
GoTo xxx:
Else
brojevi(index) = Rand(0, 0) EVO ODE MI PROMINI SVE BROJEVE U MATRICI A TRIBA MI DA MI PROMINI SAMO JEDAN !!!!
End If
Next indexS
xxx:
List2.AddItem brojevi(index)
Next index

End Sub
nasa san rijesenje ....malo san mozda i skuzija ;)heh a tribalo je malo sist eh eh---hvala svejedno Namigivanje

Code:
Private Sub cmdCuvanje_Click()
    Form1.List1.Clear
    Dim index As Integer
    Dim indexS As Integer
    Dim dummy As Integer
    Dim brojNaden As Boolean

    dummy = (brojClanovaMatrice(brojevi)) - 1
    
    ReDim sacuvani(txtSacuvani - 1)
    
        For indexS = LBound(sacuvani) To UBound(sacuvani)
            sacuvani(indexS) = InputBox("Unesite broj kojeg zelite sacuvati ")
        Next indexS
        
    
        For index = LBound(brojevi) To UBound(brojevi)
            brojNaden = False
            
                For indexS = LBound(sacuvani) To UBound(sacuvani)
                    If sacuvani(indexS) = brojevi(index) Then
                        MsgBox "nasao sam broj i sacuvat cu ga"
                        brojNaden = True
                    End If
                  
                    If (brojNaden = False) And (indexS = UBound(sacuvani)) Then
                        brojevi(index) = Rand(0, 100)
                    End If

                Next indexS
            Form1.List1.AddItem brojevi(index)
        Next index
    
frmRedimenzioniranje.Hide
End Sub
Pitanje editovano... Jel' bas bilo potrebno da stavis vise smajlija nego slova u jednom postu?

heeeej!

trebam pomoć..ukoliko je moguće sto prije..:((

Učitati matricu A(4,5). Zbrojiti sve neparne retke matrice i rezultat smjestiti u jednodimenzionalno polje (niz). Confused

zadatak trebam rješiti u dev.pas-u...

hvala!!!
Reference URL's