Tutorijali.Net forum

Full Version: Rotiranje Videa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dali znate neki program u kojem se može rotirati video?
Možeš malo pojasnit što si mislio sa "rotirati"?
Zarotirati sliku filma u smjeru kazaljke na satu(CW) ili kontra(CCW). Isto kako možeš rotirati sliku(.jpg).
VirtualDubMod - idi na Video -> Filters -> Add -> Rotate...
Vidiš o virtualdub-u uopće nisam razmišljo.

hvala
No problem Namigivanje Ma virtualdub ja jako moćan samo što ga mnogi odbacuju jer ga ne znaju koristit
Reference URL's