Tutorijali.Net forum

Full Version: Zvuk Klika
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prije svega poz evo trudim se što više naučit o toj macromediji dosta sam skuzio ali ne vidim nigdje opciju da npr moj link na vebu ima zvuk imam super zvuk za klik u mm3 formatu i sad ako neko zna neku opciju ili naredbu kak da taj zvuk stavim na link Pomagajte.THX unaprije.
neznam da to ide u fireworksu
Čemu? Čemu??!!! Ccc tema je stara godinu dana! Lock!
Reference URL's