Tutorijali.Net forum

Full Version: Novi podforum...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Da li mozete da otvorite novi podforum za 3d dizajniranje (3d studio max itd....)
I jos jedan za video obradu (adobe premiere itd....)
Hvala na prijedlogu, razmislit ćemo. A do tada sve teme vezane uz to pišite u MULTIMEDIJA - Ostalo
Reference URL's