Tutorijali.Net forum

Full Version: Oznake CSS-a
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Naišao sam na neke oznake u CSS-u pa bi zamolio da ih netko objasni.

b {nešto}

.heading {nešto}

#Main {nešto}

Main (precrtani stil po sredini - kako ovo napraviti da kada primjenimo ovaj stil da nam tekst bude precrtan po sredini?)

Zašto se stavlja točka, povisilica i ostalo ispred oznaka?
.heading ti je class kojeg možeš staviti i na tablice i na div i na text....
#main ti je najčešće za div-ove
ovo sa točkom je za class:
Code:
<div class="nesto"> </div>

Sa znakom # je za id:
Code:
<div id="nesto"> </div>

bez ičega je za elemente, dakle:
Code:
body {
color: #000000;
background-color: #FFFFFF; }

I onda je to za sve na stranici što nije definirano drugačijim id-om ili class-om

A ovo što se tiče precrtanog teksta. Napraviš ovo u style-u
Code:
#precrtano {
text-decoration: line-through; }


i onda napraviš div:

Code:
<div id="precrtano"> Neki tekst koji ce biti precrtan </div>
Našao sam u jednoj knjizi sljedeće:

Možete kreirati tri vrste stila:

- Custom Style - primjenulje se na HTML objekte, ali ga morate eksplicitno odrediti ako želite da ga koriste. Ovaj stil se imenuje tako da počinje s točkom (.).

- Redefined HTML tag - promjenom oznake postavljate standardno podešen stil za tu oznaku kada je koristite u dokumentu. Da bi promjenili standardno podešavanje, potrebno je da primjenite Custom Style u dokumentu.

- Use CSS Selector - ovo je kombinacija nekoliko oznaka.

Najmoćnija osobina ovih alata je mogućnost promjene HTML oznake - vaš dokument može promjeniti izgled bez mijenjanja bilo čega u HTML-u.
BOK!
Da, pomocu CSS-a ti je odvojen dizajn od strukture podataka, pa tako mozes odjednom promijeniti izgled/dizajn na vecem broju stranica. Koristenjem css-a se smanjila slozenost HTML-a. Savjet, zelis nauciti nesto o css-u, pokusaj nauciti izradivati html, css rucno, bez vizualnog uredjivanja.
Reference URL's