Tutorijali.Net forum

Full Version: Stringstream + PRINT USING
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ovo mjesto je neaktivno ko albanski turizam O.o
Nego, blago meni, da vas razveselim sa još pitanjaca He he

I da, poz svima xD

Prvo i prvo, šta je to stringstream? I kada se koristi?
Drugo, da li se može zadati format ispisa double broja.
Npr... da ga ispiše uvijek na dvije decimale, ili doda nulu ako je potrebno.

Nešto kao što je u QBasicu bio PRINT USING, pa format zadat u ovakvom obliku
###.#### ako se dobro sjećam xD

Poz svima KissYeahGitaraHappy
Pogledaj si prvo što je stream
http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_(computing)
I ono što moraš paziti kod streama, najčešća greška početnika, gdje ti se nalazi pokazivač.
U kojem jeziku opće radiš... C? C++? C#? Svuda je situacija drukčija...
Za C http://www.cplusplus.com/reference/clibr...io/printf/
Za c++ http://www.linuxquestions.org/questions/...le-378891/
C# http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...s.71).aspx
Tnx pregledaću ovo :)
Reference URL's