Tutorijali.Net forum

Full Version: html pomoc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako da nekom div tagu naredim da se iskosi pod nekim odredem uglom/kutom. Konkretno hocu da mi se text prikazuje iskoseno.
Potrebno je tom div tagu pridodati neku css klasu, a u klasi mora biti definirano:

Za Chrome
Code:
-webkit-transform: rotate(353deg);

Za Firefox
Code:
-moz-transform: rotate(353deg);
možda ti odgovara i samo italic tag? <i>Iskošeni tekst</i>
ili staviš divu u style="font-style:italic;"
Rekao je pod određenim kutom, pa sam ja shvatio da mu treba rotate.
(13-02-2012 12:59 PM)Gogy Wrote: [ -> ]Rekao je pod određenim kutom, pa sam ja shvatio da mu treba rotate.
To mi je trebalo. Hvala
Reference URL's