Tutorijali.Net forum

Full Version: Pro enginner pomoc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Treba mi uputstvo za insalaciju "pro engineer wildfire 2.0" (na srpskom).
Malko nekonvencionalan software nisam se nikada susreo sa njime tako da ti samo mogu dati ovaj tutorijal http://www.cadlab.fsb.hr/download/skripte/51.htm instalacija inače sto se tiče bilo kojeg softwarea nije mudro slovo, ovdje mi se čini kao raspakiravanje zip arhive. Osim ako na umu imas neku drugu vrstu "instalacije" odnosno crakova i serial ključeva o čemu ne raspravljamo na ovom forumu :) .

BTw dobrodosao na forum Doktore XD
Reference URL's