Tutorijali.Net forum

Full Version: 30sec između 2 posta -> smanjiti na 5sec
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ovo me tu i tamo malo izživcira...
Naime dođem na forum otvorim nove postove svakog u novom tabu, pročitam postam odgovor ugasim tab pročitam drugi post, odgovorim i onda bum još nije prošlo 30sec od zadnjeg postanja čekaj još 15sec Ccc
To me malo živcira, uglavnom bilo bi dobro da se to stavi na nekih 5 sec, s time bi se spriječio višestruki request, a ne bi bilo tih problema (U opcijama vjerojatno nema, da taj tajming važi samo za istu temu...)
Prijedlog usvojen. Postavljeno na 5 sekundi.
Hvala :)
Sud zasjeda Hammer
Reference URL's