Tutorijali.Net forum

Full Version: c++
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
evo ja trebam pomoc,pa ako itko zna
Napisati program koji ce sa tipkovnice unijeti cijeli broj. Nakon unosa ispisati na ekran bikvinarni kôd tog broja u obliku stringa.
Closed
http://www.tutorijali.net/forum/pravila-foruma-t-1.html
Quote:Nemojte tražiti da vam rješavamo domaće zadaće. Ako vidimo da ste pokušali sami riješiti i da ste zapeli rado ćemo vam pomoći. Ali nismo ustanova za rješavanje domaćih zadaća!

Amen
Reference URL's