Tutorijali.Net forum

Full Version: Provjera URL-a u adress baru
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Treba mi javacript code koji može ono što je navedeno u naslovu.
Našao sam 2 takva:
Code:
javascript:alert(parent.window.location.href);
javascript:alert(parent.location.href);
Bitno mi je da kod radi u svim browserima, pa trebam nekog da mi potvrdi da je barem jedan od ova dva ono što tražim... ili da navede trećeg (ako postoji)...


EDIT:
FAsada i Strojno žbukanje Lol
Hvala Zero Happy
Reference URL's