Tutorijali.Net forum

Full Version: Poziv na komentare
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Molimo Vas da podjelite s nama što Vam se sviđa a što ne na ovoj web stranici.

Također ako imate bilo kakav prijedlog što bi bilo dobro za stranicu recite nam i mi ćemo razmotriti Vaš prijedlog i ostvariti ga ako je dobar i moguć za napraviti.

Cilj nam je napraviti što bolji web site koji će svima odgovarati pa Vas molimo da komentirate i predlažete sve kako bi što više poboljšali stranicu Tutorijali.Net.

Pozdrav!
Tutorijali.Net TEAM
Reference URL's