Tutorijali.Net forum

Full Version: ICT biznis
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Eto da se otvori novi forum: ICT biznis. Znaci tu bi isle rasprave koliko naplatiti izradu web stranice, koliko kosta izrada programa, o freelancingu i ostalo... Mislim da ste shvatili :)
Razmislit ćemo o prijedlogu Namigivanje
Reference URL's