Tutorijali.Net forum

Full Version: U Excelu stupci i redovi označeni brojevima umjesto slovima
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kad sam jutros pokrenuo Excel 2007 iznenadilo me kad sam vidio da su mi i stupci i redovi označeni brojevima. netko je vjerovatno nešto nehotice poremetio u postavkama a ja to ne mogu da pronađem. Kako da vratim da mi ponovno stupci budu označeni slovima.
Unaprijed hvala
Office tipka -> Excel Options ->Formulas -> Working with formulas -> Makni kvačicu sa R1C1 reference style ->OK
Hvala Gogi
Reference URL's