Tutorijali.Net forum

Full Version: Excel, pomoć!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
U Radnoj bilježnici imam tablicu na List1 do List99, svaka je istog formata.
Želim da iz svakog List1 do List99 kopiram zadnji redak tablice u glavni List100 i to u vidu tablice, jedan ispod drugog, po redoslijedu List koji se nalazi u Radnoj svesci.U pitanju je Ekcsel, potrebna mi je formula, ako postoji.Pomoć!
Reference URL's