Tutorijali.Net forum

Full Version: Ne prikazivati stranicu dok se ne učita jedan dio!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
npr kod je ovaj

Code:
<body>

<div id="header">
    <div id="logo"></div>
</div>

<div id="stranica">
   bla bla
</div>
</body>

Meni treba sad način kako da ne prikazujem stranicu dok se ne učita sve iz div-a "header", tek kad se učita sve iz headera, da prikaze stranicu. Kad je prikaze, header ce biti na mjestu, a ostali dio stranice ce se nastaviti učitavati..

Ako je za ovo potrebno koristiti neku biblioteku, neka je to onda mootools :)

Hvala..
ja bi to ovako:
Code:
<body>

<div id="header" style="display:none;">
    <div id="logo"></div>
</div>
<script type="text/javascript">
document.getElementById('header').style.display='block';
</script
<div id="stranica">
   bla bla
</div>
</body>
Ne vjerujem da ce raditi taj tvoj primjer.

Ja bi koristio ajax ili jquery.
radit će 100%, samo ukoliko ima slike unutar headera, može se dogoditi da se one kasnije učitaju, ajax ili jquery? u kom smislu? kako zašto? Mislim jquery je framework, mogao si onda napisati da se može riješiti u javascriptu He he
A za ajax? kako? pa i on će isto učitat stranicu, ali za slike ne možeš biti siguran, i onda si opet na potpuno istome kao i ovo gore, moj primjer
Da, ima slika u headeru Ccc
Onda iskoristi timere namjesti da svakih 100-200ms provjerava sve slike dal su loadane
provjeru možeš uraditi ovako, inače još jedan način je da vidiš dal je širina i visina veća od nule na slici, ako bi sa ovime imao nekompatibilnosti u nekim browserima...
Code:
var slika=new Image();
slika.src= "/slika.jpg";
if(slika.complete) prikaziHeader()
else slika.onload= prikaziHeader;

slika.onload Ima probleme s webkitom ak se ne varam, pa zato complete riješava probleme....
Naravno morat ćeš provjeravati za svaku sliku posebno, ovdje sam ti prikazao samo za jednu, tako da nećeš odmah pozvati prikaziHeader() :) al to nije kompliciran dio posla, ako zapneš javi
Reference URL's