Tutorijali.Net forum

Full Version: Javascript/php zadaci
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zasto se ne napravi tema s javascript i (ili) php zadacima. C/C++/C# zadatke imate, a php ili js ne Ccc. Molim lijepo, ocu se i ja natjecat Amen.
Ako se skupi par zainteresiranih, zašto ne. Otvorit ćemo takvu temu, nije problem.
Eto, ako neko predlozi neki svoj problem koji ima ili je imao pa cemo skontati nesh.
ma to ide na principu jedan postavi zadatak, onda onaj ko ga riješio postavlja drugi zadatak, ili prepušta to nekom drugom...
Reference URL's