Tutorijali.Net forum

Full Version: 2 zadatka za faks
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Treba mi pomoc i ako mi netko moze napisati program u C++u za iduca 2 zadatka:

. Napišite funkciju koja kao parametre ima polje cijelih brojeva s 10 elemenata i jedan cijeli broj i koja vraća 1 ako dodatni cijeli broj predstavlja sumu nekog podskupa brojeva iz liste i ispisuje one članove polja koji daju tu sumu, odnosno vraća 0 ako dodatni broj ne predstavlja sumu niti jednog podskupa brojeva iz liste.

NAPOMENA: bilo koja kombinacija elemenata iz polja može dati sumu koja je identična zadanom dodatnom broju. Treba provjeriti sve pojedine članove polja, pa kombinacije od po dva člana, kombinacije od tri člana itd do zbroja svih 10 članova. Pazite kako deklarirate cjelobrojno polje kao parametar funkcije (možete se poslužiti i pointerom).

---------------------------------------------------------------------------------Napišite razred moj_cijeli_broj koji ima samo jedan atribut (podatkovni član) koji je cjelobrojnog tipa i koji sadrži funkcijske članove kojima se utvrđuju slijedeća svojstva objekta iz razreda moj_cijeli_broj (funkcijski član ispisuje odgovarajuću poruku):


a. da li je višekratnik 7, 11 ili 13?

b. da li je suma znamenki tog broja parna ili neparna?

c. da li je drugo korjen tog broja cijeli broj?

d. da li je prosti broj?

e. da li je savršen broj? (savršen broj je onaj koji je jednak sumi brojeva kojih je višekratnik npr. 28 je višekratnik od 14, 7, 4, 2, 1 ... 14+7+4+2+1=28 => 28 je savršen broj)

NAPOMENA: Za ispit treba napisati samo deklaraciju razreda i izvan deklaracije definirati kodove funkcijskih članova. Ne zaboravite deklarirati i konstruktor.
Ovo ću izgleda morati napisati u pravila foruma.

Dakle ovako. Ne možete doći i registrirati se na forum i u prvom postu tražiti da vam netko riješi zadatke za školu ili faks. To tako ne ide.

Ako imate konkretan problem, npr. napisali ste većinu zadatka ali ne znate kako nešto napraviti ili imate neku grešku onda možete pitati za pomoć. Mi nismo služba za besplatno rješavanje zadataka nego smo tu da vam pomognemo ako negdje zapnete.

Eto, toliko...

Pozdrav,
Goran
Reference URL's