Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 FIREWORKS TUTORIJALI

Uklanjanje "crvenog oka"

Kod slikanja često može doći do efekta crvenog oka, tj. da zjenice osobe na slici budu crvene. Sa Fireworksom to možete lagano ispraviti.:

1.otvorite sliku u Fireworksu koju želite popraviti

2.na lijevoj strani prozora nalazi se alatna traka koja sadrži mnogo gumbića od kojih nam je sada važan samo ovajda biste otvorili ovaj mali izbornik na gumbu "Stamp tool" kliknite mišem na malu strelicu u dnu tog gumba i odaberite "Red eye removal tool"

3.sada na dnu prozora možete vidjeti paletu sa svojstvima:
Tolerance i Strength
sa ovim vrijednostima podešavate hoćete li zamijeniti samo crvenu boju (tolerance:0), ili sve boje koje sadrže u sebi crvenu(tolerance:1-100), i tamninu boje kojom ćete zamijeniti crvenu boju (strength)4.Kliknite sada na zjenice sa križastim pokazivačem i napravite krug sa mišem tako da se cijela zjenica oboji. Ovaj postupak ćete možda morati ponoviti više puta da budete zadovoljni sa rezultatom._________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012