Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


C++ TUTORIJALI

Naredba while

Oba petlja nam sluzi za definiranje ciklusa sa nepoznatim brojem ponavljanja.
Format naredbe je:

Sintaxa:
while (uvjet)
{
naredbe;
}

npr:


broj=1;
while (broj<5)
{
broj=broj+1; // proizvoljna naredba
}


U ovom primjeru broj je manji od 5 i ova petlja ce se izvršiti, tako da će se povećati za 1.
Slijedeći put će broj biti jednako 2 pa ce se petlja opet izvrsiti. Da bi se ,onda kada broj dobije vrijednost 5, petlja
preskočila tj. ne bi se izvršila i izvršio bi se ostatak koda, jer se nije ispunio uvjet koji glasi da broj mora da bude manji od 5.


#include<iostream.h>
int main ()
{
int broj=1;
while (broj<5)
{
broj=broj+1; //ovo se moze napisati i broj+=1;
}
cout<<"Ovo je broj: "<<broj<<endl;
return 0;
}


Rezultat ovog programa je:

Ovo je broj: 5Sjedeci tutorijal: For naredba

_________________________

Autor ovog tutorijala: Frki

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012