Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 C++ TUTORIJALI

Uvod u C++ programiranje

C++ je objektno orjentirani programski jezik kojim su pisani mnogi današnji programi koje srećete u svakodnevnom radu na računalu.

Bez puno okolišanja i priče o samom C++ idemo odmah učiti.

Compilers (kompajleri/prevoditelji)

Kod programiranja u C++ često ćete vidjeti engleske riječi kao naredbe. U tu svrhu nam koriste compileri da bi te naredbe razumljive čovjeku pretvorile u izvedbeni kod.

U izboru imate mnogo compilera za izabrati. Neki od njih se plaćaju (i to dosta novaca) pa vam ja preporučujem besplatno razvojno okruženje i compiler Dev-C++


Prvi projekt

Kada ste instalirali Dev-C++ pokrenite ga i idite na File -> New -> Project. Odaberite ''Empty Project'' te ga imenujte kao ''Prvi_program'' (tako bez razmaka). Označite dolje desno C++ Project i uključite kvačicu na ''Make Default Language''. Kliknite na OK, zatim na Save .Kada ste to napravili, idite na File -> New -> Source File i kliknite na Yes. S time ste dobili file gdje ćete pisati vaš C++ kod.

Pa napravimo jednostavan ''Hello World'' program za probu.
Upišite ovaj kod:

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Hello World!";
return 0;
}


Primjetite da svaka naredba u C++ mora završavati sa sa znakom ;

Sada taj kod treba iskompajlirati. To ćete učiniti tako da pritisnete tipku F9 na tipkovnici. Program će se kompajlirati i pokrenuti.

Program će se pojaviti i odmah nestati tako da nećete uspjeti vidjeti ništa. To možete riješiti tako da između cout << ''Hello World'!'; i return 0; upišete

char a;
cin >> a;


ili da program pokrenete iz Command Prompta.

Ovako pomoću cahr a; i cin >> a; deklariramo varijablu a i program očekuje da utipkamo vrijednost te varijable pa se ne gasi.

Pa da objasnimo sada dijelove cijelog koda ovog jednostavnog programa.

#include <iostream>


Program zahtjeva od prevoditelja da u program uključi biblioteku iostream koja je standardna ulazno/izlazna biblioteka koja nam omogućuje ispis na ekranu.

NAPOMENA: #include nije naredba u C++ nego se radi o pretprocesorskoj naredbi

using namespace std;


Svi elementi standardne C++ biblioteke su deklarirani u ovome što piše namespace sa imenom std.

int main ()


Svaki program mora imati ni manje ni više nego jednu main funkciju. Sav kod unutar main zagrada se izvršava. Int pretstavlja Integer (cijeli broj) što govori da će program pri završetku izvođenja programa vratiti cijeli broj.

cout << "Hello World";


Ovo ispisuje Hello World! na ekran. Cout pretstavlja standardni ispisni tok. Mogli ste taj kod napisati i ovako cout << ''Hello World“ <<endl;
A možete i jednostavno nastaviti rečenicu u novi red tako da napišete

cout << "Hello World!" <<endl <<"Ja sam programer";


Endl pretstavlja End Line (kraj linije) odnosno ispis u novi red. Tako bi svaka rečenica koju napišete bila u redu ispod.

return 0;


Tom naredbom glavni program javlja operacijskom sustavu da je program uspješno završen.

Komentari

Kod je potrebno ponekad komentirati kako se nebi izgubili u kodu, ili jednostavno kao potsjetnik na nečega.

Ovako možete komentirati kod bez da taj tekst utječe na izvršavanje programa.

/* Ovo je moj prvi program, sa ovim načinom komentiranja
mogu svoje komentare pisati u više redova, tako da tu može
biti svega... */

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Hello World!"; // komentiram samo jednu liniju

char a;
cin >> a;
return 0;
}


U sljedećem tutorijalu ćemo učiti o varijablama i tipovima datoteka.


Sljedeći tutorijal: Varijable

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012