Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 C++ TUTORIJALI

Tipovi podataka

Ovaj tutorijal se nadovezuje na varijable, jer kako smo u prošlom tutorijalu napisali da int, string i char označavaju tip podakta koji će biti pridružen varijabli. Pa ćemo sada detaljnije objasniti te i ostele tipove podataka.

Kada programiramo, spremamo varijable u memoriju kompjutera, ali kompjuter mora znati što ćemo (kakav tip podatka) spremiti u varijablu. Jedan jednostavan broj neće zauzeti istu količinu memorije kao jedan veliki tekst ili veliki broj, i neće biti interpretirano na isti način.

Memorija kompjutera je organizirana po bajtovima (bytes). Jedan bajt je minimalna količina memorije koju možemo sačuvati u C++. Jedan bajt može pohraniti relativno mali broj podataka. Jedno slovo ili jedan cijeli broj od 0 do 255.

Osim toga, C++ može upravljati mnogo kompleksnijim tipovima podataka koje dolaze grupiranjem bajtova. Kao što su dugački brojevi (long numbers) i slično.

Evo jedne tablice sa osnovnim tj. bitnim tipovima podataka.Zaboravio sam napisati, Floating Point Numbers su vam brojevi sa pomičnim zarezom.

U sljedećem tutorijalu pisat ćemo o konstantama.Sljedeći tutorijal: konstante

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012