Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 C++ TUTORIJALI

Odnosni operatori

U programskom jeziku C++ kao i u mnogim drugim programskim jezicima postoje odnosni operatori. Takvi operatori se npr. koriste ako želite napraviti program koji će iz baze podataka odrediti osobe sa više od 30 godina i slično.

Evo tih odnosnih operatora:Odnosne naredbe

Kao i aritmetički operatori, odnosni operatori su binarni tj. uspoređuju dva operanda. Naredba sa dva operanda i odnosnim operatorom zove se odnosna naredba (eng. relational expression.)
Rezultat odnosne naredbe je Boolean vrijednost odnosno istinu ili laž (true ili false). S ovom tablicom možete vidjeti kako to funkcioniraU ovoj tablici se koriste konkretne ( literal ) vrijednosti koje ne mogu biti promijenjene. 4 je konkretna vrijednost (konstanta), i ona se ne može mijenjati (moglo bi se mijenjati da je umjesto konstanta koristimo varijable)

Isprobajmo sada ovaj kod koji umjesto konstanti koristi varijable

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 4, b = 5;
cout << (a > b) << endl;
cout << (a >= b) << endl;
cout << (a == b) << endl;
cout << (a <= b) << endl;
cout << (a < b) << endl;

char x;
cin >> x;
return 0;
}

Ovaj program će ispisati:
0
0
0
1
1

S time da 0 predstalja laž (false) a 1 istinu (true).

Sljedeći tutorijal: Naredba IF

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012