Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 C++ TUTORIJALI

Dvodimenzionalni nizovni tip

DVODIMENZIONALNI NIZOVI - MATRICE

Najefikasniji način predstvljanja podataka je u obliku tabela ili matrica.
Ovi zadaci u programu se predstavljaju kao dvodimenzionalni niz.
Matricu tj. tabelu možemo predstaviti na slijedeći način:

SLIKA:


Sa indeksom j broje se elementi u redu, a sa i u koloni.

i=1,n - i ide od 1 do n
j=1,m - j ide od 1 do m

Elementi kod kojih su indeksi jednaki nazivamo glavnu dijagonalu,
nasuprot glavne dijagonale nalazi se sporedna dijagonala.

n=3
m=3
i=1
j=2

a11 - a12 - a13

a21 - a22 - a23

a31 - a32 - a33

Dvodimenzionalni niz ili matrice deklarisemo u vidu niza

npr:
int niz[20], i, j;

kod ispisa koristimo niz[i][j];

Napravio sam topic na forumu vezano za ovaj tutorijal pa ako imate kakvih pitanja pitajte ovdje_________________________

Autor ovog tutorijala: Frki

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012