Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 C++ TUTORIJALI

Aritmetički operatori

Operator je simbol koji predstavlja specifičnu akciju. Već smo kod primjera zbrajanja koristili operator "+". Osim operatora + imamo još nekoliko aritmetičkih operatora.

Evo tablice za pregled operatora.% operator se naziva još i modulus operator .

Aritmetički operatori jednako dobro rade sa negativnim brojevima kao i sa pozitivnim, sa iznimkom modulus operatora, rade sa cijelim brojevima jednako dobro kao i sa brojevima sa pomičnim zarezom.

Neki programski jezici imaju eksponent operator, što nije slučaj kod C++. Umjesto toga C++ ima ugrađenu funkciju pow koja je definirana u standardnoj biblioteci cmath

pow funkcija ima dva arumenta. Prvi argument je baza (glavni broj), a drugi broj je eksponent.

Pogledajmo primjer:

#include <iostream>
#include <cmath> // ukljucili smo biblioteku cmath
using namespace std;

int main()
{
double baza, eksponent, rezultat;
cout << "Unesite broj ";
cin >> baza;
cout << "Unesite eksponent ";
cin >> eksponent;
rezultat = pow(baza, eksponent);
cout << "Rezultat = " << rezultat;

char x;
cin >> x;
return 0;
}


Prvo novo što morate primjetiti je to da smo uključili biblioteku cmath. Zatim smo deklarirali broj, eksponent i rezultat kao double tip. (Zbog ogromnih brojeva ako npr. upišete 10 na 10-u). Zatim smo im sa cin >> pridružili vrijednosti, te su te vrijednosti zapravo parametri u funkciji pow .Sljedeći tutorijal: Odnosni operatori

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012