Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Operatori

ASP je programiran u VBScriptu po defaultu pa su ASP operatori VBScript operatori. Operatori u ASP su dijele na: aritmetičke operatore, usporedne, logičke i znakovne.


Aritmetički operatori
Ti operatori su slični svim ostalim programskim jezicima.

Operator .... Naziv
+ .... dodavanje
- .... oduzimanje
* .... množenje
/ .... dijeljenje
^ .... eksponent

Isprobajte ih sve. Znači npr. definirate varijablu neki_broj = 5 / 6 i onda ispišete varijablu neki_broj.


Usporedeni operatori
Ovi operatori nam služe kada želimo nešto provjeriti da li je jednako nečemu, manje ili više, nije jednako itd.

Operator .... Naziv
= .... Jednako nečemu
< .... Manje od nečega
> .... Veće od nečega
<= .... Manje ili jednako nečemu
>= .... Više ili jednako nečemu
<> .... Nije jednako nečemu


Logički operatori
Ovi operatori se koriste kad rezultat mora vratiti vrijednost istina ili laž.

Operator.... Opis .... Primjer .... Rezultat
And .... obadva moraju biti istina ..... istina i laž ..... LAŽ
(mora biti istina i istina da bi rezultat vratio istinu.

Or .... jedan mora biti istina .... istina i laž ..... ISTINA
Not .... obrnuto od prave vrijednosti .... laž ..... ISTINA

Znakovni operatori
Jedini znakovni operator je znak & koji spaja dva stringa u jedan. Npr.

rijec = "World Wide" & "Web"

će rezultirati kao

rijec = World Wide Web


Sljedeći tutorijal: If petlja

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012