Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 ASP TUTORIJALI

Cookies

Kao i ASP session i cookies se koriste za pohranjivanje informacija za svakog posjetitelja posebno. Cookies (kolačići) se spremaju na surferovom računalo na neko određeno vrijeme.

Kreiranje ASP cookies je vrlo slično kao i kod ASP sessions. Također morate imati key i vrijednost. Kreirani cookie će spremiti podatke koji su zapisani u kao vrijednost.
Sada ćemo napraviti cookie koji će spremiti neku informaciju. U ovom slučaju korisničko ime.

<%
Response.Cookies("korisnicko_ime") = "Sanja"
%>


Kao što vidite ovdje u cookie zapisujemo ime Sanja sa key-em korisnicko_ime. Sada to spremite u neki fajl sa extenzijom .asp i otvorite tu stranicu. Na ekranu se neće pojaviti ništa zato što smo samo zapisali ime sanja u cookie a nismo napravili da se ništa očitava.

Sada kada smo spremili ime Sanja u cookie zatvorite browser. I napravite novi fajl (možete i u isti onaj ako hoćete samo obrišite onaj kod gdje smo pravili cookie) i upišite ovaj kod za čitanje iz cookiea.

<%
Dim korisnicko_ime
korisnicko_ime = Request.Cookies("korisnicko_ime")

Response.Write("Vase korisnicko ime je: " & korisnicko_ime )
%>


Sada otvorite tu stranicu i pogodite što ste dobili :-)

Vaše korisničko ime je: Sanja
Veoma korisna stvar zar ne?Sljedeći tutorijal: Forme

_________________________

Autor ovog tutorijala: Gogy

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012