Oglasi  
     
  Prijatelji  
     


 MYSQL

MySQL i PHP

U ovim i sljedećim primjerima napraviti ćemo HTML sučelje na bazu koju smo već stvorili.

#Spajanje na MySQL server

Spajanje na MySQL server je prvo što moramo napraviti u skriptama koje ovise o podacima u bazi. Važnost spajanja na MySQL server se može usporediti sa time da moramo prvo pokrenuti računalo da bi mogli npr. surfati internetom na njemu. Zbog toga je važno provjeravati svaki korak da se provjeri jeli operacija uspješno obavljena.

Za naše potrebe koristiti ćemo korisnika root te lozinku koju smo stvorili na početku ovog vodiča. Stvoriti ćemo direktorij na našem lokalnom (HTTP) serveru i u njega ćemo spremati sve naše primjere i kroz njih stvoriti cijelu aplikaciju.

Zbog mogućih razlika u mjestu spremanja različitih servera, nećemo navoditi točne putove do tih direktorija. Također svi primjeri će biti pisani na taj način da vam neće biti potreban nikakav code editor već ćete primjere moći pisati i u notepadu, ali zbog kompliciranosti kodova i za lakše ispravljanje greški preporučamo vam neki code editor.
U svojem web root folderu web servera stvorite direktorij imena PHP i MySQL u kojeg ćemo spremati sve primjere.

Sada ćemo stvoriti file spoj.php te ga pohraniti u gore navedeni direktorij. U njemu će se nalaziti kod koji će se spajati na MySQL server.

<?
if (!$db=@mySQL_connect("localhost", "root", "lozinka"))
{
die ("<b>Nismo se mogli spojiti na MySQL server</b>");
}
if (!mySQL_select_db("site_vijesti", $db))
{
die ("<b>Greska pri odabiru baze</b>");
}
?>


Ukoliko ste MySQL funkcijama dali točne podatke rezultat skripte bi trebala biti prazna stranica.

mySQL_connect funkcija - njoj se prosljeđuju tri argumenta: prvi je host na kojem se nalazi server, drugi je korisničko ime s kojim se spajamo na server, a treći lozinka za tog korisnika.
@ - onemogućuje PHP-u da ispisuje greške koje se dogode u naredbi iza njegovog pojavljivanja.
die - funkcija koja ispisuje grešku, u ovom slučaju funkcija će prekinuti izvršavanje skripte ako je spajanje na server bilo neuspješno. Ona će nam također ispisati grešku koja nam govori u kojem je koraku nastala greška.
mySQL_select_db - funkcija koja odabire bazu sa čijim ćemo tablicama raditi. Ima dva argumenta: prvi dobija ime baze koju želimo koristiti, a drugi sadržava spoj na MySQL-ov server gdje se ta baza nalazi. Drugi argument smo pohranili u varijablu $db. Drugi argument nije obavezan, ali naveli smo ga zato što PHP automatski pamti posljednju otvorenu vezu na MySQL server te nju automatski koristi u svim MySQL funkcijama gdje je taj argument izostavljen.

Također, opet je važno provjeravati uspjeh odabira baze jer će se skripta nastaviti obavljati iako je nastala greška. Zbog toga je potrebno prekinuti rad skripte ako je nastala greška.

Sljedeći tutorijal: Unos podataka

_________________________

Autor ovog tutorijala: Leviathan

Copyright - Tutorijali.Net 2006 - 2012